שונים כ"ק אדמו"ר שליט"א מנחת אלעזר דרכי תשובה שם שלמה יודעי בינה בני יששכר
א"ז בהלוך דרשת שבת הגדול תשמ"ח אות חיים באר לחי ראי א' יריעות שלמה יודעי בינה אגרא דכלה א'
אגרות שפירין דרשת שבת הגדול תשמ"ט אות חיים ושלום באר לחי ראי ב' פדה בשלום מכתבי קודש אגרא דכלה ב'
אוסף מילי דהספידא דרשת שבת הגדול תש"נ דברי האגרת באר לחי ראי ג' צוואה   אגרא דפרקא
אורה ושמחה הגש"פ תשנ"ו - נ"ז דברי קודש דרכי אמונה תפילת השב   אזהרות מהרצ"א
בית שלמה מאמרי ראש השנה תשל"ט דברי תורה א' דרכי תשובה א' תפילה קודם משניות   בני יששכר א'
בתורת מונקאטש אדר מאמרי חג השבועות תשל"ט דברי תורה ב' דרכי תשובה ב'     בני יששכר ב'
בתורת מונקאטש ברית מילה מאמרי חנוכה תשנ"ב דברי תורה ג' דרכי תשובה ג'     ברכה משלשת
בתורת מונקאטש ל"ג בעומר מילי דהספידא דברי תורה ד' דרכי תשובה ד'     דברים נחמדים
בתורת מונקאטש ע"פ שחל בשבת מכתב לאנ"ש בענין העירוב בבורו פארק דברי תורה ה' דרכי תשובה ה'     דרך עדותיך
בתורה מונקאטש פסח עולת שבת תשנ"ה דברי תורה ו' דרכי תשובה ו' נדה     דרך פקודיך
בתורת מונקאטש ראש השנה עולת שבת תשנ"ו דברי תורה ז' הגהות ע"ס דרך חיים     הגהות מהרצ"א
גדולי חסידי מונקאטש עולת שבת תשנ"ז דברי תורה ח' הגש"פ תפארת בנים     הגהות מהרצ"א על הר"א מגרמייזא
די הייליגע צוואה עולת שבת תשנ"ח דברי תורה ט' צבי תפארת     הנהגת אדם
די רייזע קיין ירושלים עולת שבת תשנ"ט דברי תורה מפתחות תפארת בנים א'     והיה ברכה משניות ברכות
די שטאט מונקאטש עורו ישינים דרכי תשובה ז' מקוואות תפארת בנים ב'     והיה ברכה - משניות זרעים ומס' שבת
דרכי חיים ושלום שערי אורה תשכ"ו הגהות הירושלמי       חידושי בני יששכר
האילן שערי אורה תש"ם הגש"פ שער יששכר       חידושי מהרצ"א
הגש"פ חיים ושלום   חיים ושלום       חכמת הנפש
והלכת בדרכיו   מאמר אדון כל       טעמי המצוות
חבל הכסף   חמשה מאמרות מאמר הלקוטות       כלי הרואים
חודש בחדשו שנה א'   חמשה מאמרות - מאמר משיב מפני הכבוד       לקוטי מהרצ"א
חודש בחדשו שנה ב'   חמשה מאמרות - מאמר נוסח התפילה       מגיד תעלומה
חודש בחדשו שנה ג'   חמשה מאמרות - מאמר סמוכים לעד       מעין גנים
חודש בחדשו שנה ד'   חמשה מאמרות - מאמר תורת שבת       סדר הקפות
חודש בחדשו שנה ה'   מאמר זכרון צדיקים       סור מרע ועשה טוב
חודש בחדשו שנה ו'   מאמר מילי דהספידא       סיום הש"ס
חודש בחדשו שנה ז'   מנחת אלעזר א'       רגל ישרה
ימות המשיח   מנחת אלעזר ב'       ריח דודאים
כי בשמחה תצאו   מנחת אלעזר ג'       שתי תשובות
ל"ג לעומר   מנחת אלעזר ד'       תקנות תמכין דאוריתא
לב אבות   מנחת אלעזר - ה' (לקוטי תשובות)        
לקדושים אשר בארץ   מנחת אלעזר מפתחות        
ליקוטי דברי תורה   מנחת אלעזר שיורי מנחה        
לקט אמרי קודש   משמיע ישועה        
מסעות ירושלים   נימוקי אורח חיים        
מקור חיים   עולת תמיד        
סדר קריאת הנשיא   צוואה        
סדר שנה אחרונה   שער יששכר        
על הצדיקים            
קבלת התורה בתורת מונקאטש            
ראש שמחתי            
תולדות רבנו            
תיקון עולם            
תל תלפיות